معرفي روش هاي كنترل آفات وبيوتكنولوژي

میگرن

ميتوکندري و روش هاي تازه در روند پیر شدن

تحقیقی در مورد نانوتکنولوژی

زمين شناسی مهندسی و روانگرایی زمین

مبانی نظری توسعه،توسعه یافتگی

مبانی نظری انرژی واهمیت آن

پاورپوینت انواع اختلالات خلقی و اضطرابی و اختلال خود بیمار انگاری در روانشناسی

حيوانات آزمايشگاهي

آرتروز

سرکه

جزوه خلاصه نکات مهم فصل اول زیست شناسی دوم- مولکول های زیستی

جزوه خلاصه نکات مهم فصل دوم زیست شناسی دوم- سفری به درون سلول

جزوه خلاصه نکات مهم فصل سوم زیست شناسی دوم- سفری در دنیای جانداران

جزوه خلاصه نکات مهم فصل چهارم زیست شناسی دوم- گوارش

جزوه خلاصه نکات مهم فصل پنجم زیست شناسی دوم- تبادل گازها

جزوه خلاصه نکات مهم فصل ششم زیست شناسی دوم- گردش مواد

جزوه خلاصه نکات مهم فصل هفتم زیست شناسی دوم- تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید

مبانی نظری مفاهیم کلی جرم پولشوی، تاریخچه پول‌شویی، روش های پولشویی، پولشویی در بخش املاک و مستغلات

مبانی نظری تئوری رفتار مصرف کننده ( حالت سیستمی )

مبانی نظری تورم،رکود،بیکاری، منحنی فیلیپس، رکودتورمی

مبانی نظری تعاریف سرمایه، سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی و شاخص های اندازه گیری آنها

مبانی نظری مالیات،مالیات بر ارزش افزوده

مبانی نظری مزیت نسبی، برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین

مبانی نظری حقوق قراردادها، قراردادها در اقتصاد اسلامی، بانکداری اسلامی، اصول حاكم بر بانكداري اسلامي

مبانی نظری نقش دولت در اقتصاد، رشد اقتصادی

بررسی گیاهان مؤثر بر بیماری های میگرن وافسردگی

بررسی موردفیزیولوژی کلیه

اهمیت کليه ها و نارسایی های کلیوی

بررسی گوش